DESPRE COLEGIUL FARMACIȘTILOR

Colegiul Farmaciștilor este asociația profesională a farmaciștilor din România și are filiale teritoriale în toate județele.

El funcționează în conformitate cu prevederile legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și a regulamentelor interne, adoptate în baza aceleiași lege.

Destinația acestui site este de a optimiza comunicarea farmaciștilor în calitatea lor de membri ai Colegiului Farmaciștilor cât și de a informa publicul, în general, asupra profesiei de farmacist și farmaciilor de gardă.

Lista farmaciilor

În curs de încărcare!